Rektor :

En. Sulaiman bin Wak

Alamat
Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1 Enterprise Building 3 Blok 2200
Jalan Persiaran APEC Cyber 6
63000 Cyberjaya

Nombor telefon:03-83126600

Nombor faks:03-83126655


Visi :

IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru

Misi :

IPG melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program
pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia.

Objektif

1. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pengajaran
pembelajaran pendidik guru;
2. Memperteguhkan penyelidikan, pembangunan dan inovasi;
3. Memperkasa program pendidikan guru secara berterusan;
4. Mengamalkan nilai profesional perguruan melalui domain diri, profesional dan sosial;
5. Memantapkan pengurusan dam pembangunan sumber manusia;
6. Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memenuhi kepuasan pelanggan;
7. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang memenuhi standard SOA IPG;
8. Memperkaya dam mempelbagaikan pengalaman pelajar; dan
9. Meningkatkan penglibatan pendidik guru dalam aktiviti komuniti.

Fungsi


1. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pengajaran
pembelajaran pendidik guru;
2. Memperteguhkan penyelidikan, pembangunan dan inovasi;
3. Memperkasa program pendidikan guru secara berterusan;
4. Mengamalkan nilai profesional perguruan melalui domain diri, profesional dan sosial;
5. Memantapkan pengurusan dan pembangunan sumber manusia;6. Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memenuhi kepuasan pelanggan;
7. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang memenuhi standard SOA IPG;
8. Memperkaya dan mempelbagaikan pengalaman pelajar; dan
9. Meningkatkan penglibatan pendidik guru dalam aktiviti komuniti.