Pengurusan Hal Ehwal Pelajar (HEP) adalah aspek teras dalam pembangunan sesebuah institusi latihan perguruan. Penghasilan guru berkualiti banyak bergantung kepada kecekapan pengurusan Jabatan HEP.

Objektif Jabatan HEP

 • Membaiki tahap keselesaan dan keselamatan pelajar
 • Menyediakan semula kemudahan dan keperluan pelajar
 • Memperbaiki tahap kualiti pengurusan pelajar
 • Memberi bimbingan memperbaiki disiplin & sahsiah pelajar
 • Memupuk dan mengembangkan nilai-nilai kepimpinan pelajar
 • Memperbaiki tahap kebajikan pelajar

Aktiviti Jabatan Hal Ehwal Pelajar

 • Pendaftaran pelajar baru KPLI, KDPM, KDC, PKPG
 • Menguruskan minggu Pengurusan Pelajar Baru
 • Menguruskan urusan kediaman pelajar
 • Menguruskan kebajikan pelajar
 • Menguruskan pelajar bermasalah dengan pendekatan kaunseling
 • Menguruskan urusan disiplin pelajar
 • Menguruskan perkembangan sahsiah keguruan pelajar melalui aktiviti-aktiviti toturial
 • Menyelaraskan aktiviti-aktiviti dan projek kumpulan toturial
 • Menyelaskan aktiviti tutor.
 • Menguruskan projek Bina Insan Guru