1. Meningkatkan penguasaan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pengajaran pembelajaran pendidik guru;
2. Memperteguhkan penyelidikan, pembangunan dan inovasi;
3. Memperkasa program pendidikan guru secara berterusan;
4. Mengamalkan nilai profesional perguruan melalui domain diri, profesional dan sosial;
5. Memantapkan pengurusan dan pembangunan sumber manusia;
6. Memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan yang memenuhi kepuasan pelanggan;
7. Menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang memenuhi standard SOA IPG;
8. Memperkaya dan mempelbagaikan pengalaman pelajar; dan
9. Meningkatkan penglibatan pendidik guru dalam aktiviti komuniti.