JABATAN SAINS SOSIAL IPG KAMPUS IPOH

VISI

MELAHIRKAN GURU YANG BERKUALITI SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

MISI

MELAHIRKAN PARA BAKAL GURU YANG BERUPAYA MELONJAKKAN KECEMERLANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN DENGAN BERKEMAHIRAN, BERINOVASI SERTA BERJIWA PENDIDIK MELAUI SUBJEK-SUBJEK YANG DITAWARKAN DALAM JABATAN.

JABATAN INI MEMBERI FOKUS KEPADA EMPAT SUBJEK AKADEMIK:

  • PENDIDIKAN SENI VISUAL
  • PENDIDIKAN MUZIK
  • REKABENTUK TEKNOLOGI
  • KAJIAN SOSIAL (SEJARAH MALAYSIA/ALAM SEKITAR)