Piagam Pelanggan

2.

  • Kami warga IPGM dan IPG dengan ini bertekad, beriltizam, berikrar dan berjanji menumpukan tenaga dan usaha untuk:
  • pendaftaran pelajar dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas paparan calon berjaya di laman web KPM.
  • memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mematuhi kurikulum pendidikan guru.
  • memaklumkan keputusan peperiksaan akhir program / kursus dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas mesyuarat Senat.
  • menganugerahkan Ijazah atau Diploma kepada lulusan dalam tempoh enam (6) bulan selepas keputusan peperiksaan akhir diumumkan.
  • memastikan guru baharu lulusan IPGM memenuhi 92% kehendak sekolah dari aspek kualiti diri, kemahiran dalam pengajaran dan pembelajaran, kebolehan mengurus kokurikulum, dan kemampuan mengurus tugas-tugas di sekolah.
  • mengambil tindakan setiap aduan pelanggan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.