Unit Psikologi dan Kaunseling

Jawatankuasa keutuhan di peringkat kabinet telah memutuskan semua kementerian menubuhkan Jawatankuasa Keutuhan dan pemulihan untuk membantu menangani masalah salahlaku di kalangan kakitangan. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan telah bertindak menubuhkan Unit Kaunseling dan Keutuhan pada tahun 2002 di bawah Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan selaras dengan SPP bil. 1/1999. Seterusnya pada Januari 2006, jawatan Kaunselor Pentadbir telah diwujudkan oleh Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia secara rasmi di Institut Pendididkan Guru seluruh  Malaysia.

 

Melalui penstrukruran semula, Cawangan Kaunseling dan Keutuhan kini dikenali sebagai Bahagian Psikologi dan Kaunseling pada tahun 2008 dan jawatan Ketua Unit Kaunseling telah diwujudkan bagi memantapkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling berteraskan kaunseling yang  berkesan dan professional. Fungsi dan peranan Unit Psikologi dan Kaunseling ini adalah untuk mempertingkatkan mutu kerja, potensi dan kesejahteraan modal insan di Institut Pendidikan Guru. Seterusnya mulai tahun 2010 jawatan Kaunselor Pelajar dan Kaunselor Pentadbir telah diwujudkan di Institut Pendidikan Guru sluruh negara bagi memantapkan perkhidmatan Unit Psikologi dan Kaunseling.

 

Fungsi Unit dan Tugas Kaunselor

 

 • Memberikan perkhidmatan kaunseling kepada pegawai dari kumpulan pengurusan dan professional dan kumpulan perkhidmatan sokongan serta pelajar IPG
 • Ketua Unit Kaunseling adalah sebagai ahli Majlis Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran (M3P) IPG.
 • Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti kaunseling IPG di dalam aspek pengembangan, pemulihan dan intervensi.
 • Merancang memberi dan merekod khidmat kaunseling individu, kelompok, keluarga dan kaunseling krisis.
 • Merancang dan melaksanakan dan memantau pelaksanaan pekeliling perkhidmatan yang signifikan dengan perkhidmatan Kaunseling dan Psikologi.
 • Pekeliling perkhidmatan Bil. 4/1998 (Garis panduan mengurus pegawai Berprestasi Rendah & Pegawai yang bermasalah).
 • Pekeliling Pekhidmatan Bil. 1/1999 (Panduan mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling).
 • Pekeliling Perkhidmatan Bil.18/2005 (Panduan aplikasi Psikologi).
 • Pekeliling Perkhidmatan Bil.22/2005 (Gangguan Seksual di tempat kerja).
 • Mengenalpasti keperluan perkhidmatan kaunseling melalui Kajian Taksiran Keperluan/ Soal selidik/ temubual/ perbincangan dengan pegawai daripada kumpulan pengurusan dan professional dan kumpulan perkhidmatan sokongan.
 • Merancang, mengawal selia dan mengemaskini rekod dan inventori pegawai dan staf sokongan.
 • Mengelola dan melaksanakan program dan aktiviti kaunseling dan latihan motivasi untuk merangsang sumber manusia IPG.
 • Seterusnya menilai semua program yang telah dijalankan untuk menambah baik kepada program aktiviti yang akan datang.
 • Mengambil tindakan susulan bagi tujuan memberi perkhidmatan kaunseling.

 

Visi Unit Psikologi dan Kaunseling

PENDIDIKAN BERKUALITI,  INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

 

Misi Unit Psikologi dan Kaunseling

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI  ASPIRASI NEGARA

 

Kompetensi Staf Unit Psikologi dan Kaunseling

BIL

NAMA

KELAYAKAN

NO. KB/ PA

NO.TEL/ EMAIL

1

MOHD IZHAR  B. HJ. AHMAD ZAHARI
(KP: 640925-71-5215)

1. Sarjana Sains Kaunseling UUM

2. Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling (Kepujian) UPSI

3. Diploma Bimbingan & Kaunseling IPDA

4. Diploma Pengurusan Pendidikan Komuniti (Kohort 1) IAB

5. Sijil Perguruan Asas MPKI

6. Sijil Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu (Bimbingan dan Kaunseling) IPSI

7. Sijil Hipnoterapi

Kaunselor Berdaftar :

 

KB 02758

PA 02580

019 5789357

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambots. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk paparkannya

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambots. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk paparkannya

2

PN. SITI MARIAM BT. JAAFAR
(KP : 780901-03-5770)

1. Sedang menyambung pelajaran bidang Bimbingan dan Kaunseling Doktor Falsafah PhD UPSI

2. Sarjana Pendididkan Bimbingan dan Kaunseling (UPSI)

3. Sarjana Muda Pendididikan Bimbingan & Kaunseling (UPM)

4. Certified Hipnotist (CH) Indonesian Board Hypnotheraphy (IBH)

5. Certified Hipnotherapist (CHt) Indonesian Board

Of  Hypnotheraphy (IBH)

Kaunselor Berdaftar :

KB 01958

PA 01576

017 9737889

 

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambots. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk paparkannya

3

MOHD NAZRI B. SAAD
(KP : 820504-08-5911)

1. Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan & Kaunseling UPSI

 

2. Diploma Pembangunan Manusia (UPM)

Kaunselor Berdaftar :

 

KB 04541

PA 03817

019 5654314

Alamat e-mail ini dilindungi dari spambots. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk paparkannya

Objektif, Strategi dan Target Unit Psikologi dan Kaunseling

BIL

OBJEKTIF

STRATEGI

TARGET

1

Menyediakan perkhidmatan Psikologi & Kaunseling untuk kesejahteraan individu dan komuniti

1. Melaksanakan kaunseling individu, kaunseling kelompok, dan konsultasi kepada warga IPGK Ipoh.

1. Dapat melaksanakan kaunseling individu dan kelompok 100% kepada pelajar dan warga IPGK Ipoh yang dirujuk.

2. Dapat melaksanakan 80% sesi kaunseling mengikut keperluan perkhidmatan.

2

Memberikan kesedaran kepada warga IPGK Ipoh dalam kepentingan perkhidmatan psikologi dalam menguruskan kehidupan seharian.

1. Melaksanakan Kursus kesejahteraan yang berkaitan dengan psikologi dan kaunseling mengikut pekeliling Perkhidmatan bil. 1/1999 (Pekeliling mewujudkan perkhidmatan kaunseling.)

1. Dapat melaksanakan 80% daripada program yang dirancang.

3

Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran Kaunselor organisasi ke tahap optimum ke tahap optimum secara berterusan.

1. Menghadiri Mesyuarat  yang dianjurlan oleh BPSK dan IPGM.

2. Menghadiri mesyuarat M3P IPGK Ipoh.

3. Mengadakan mesyuarat bulanan untuk Unit Psikologi & Kaunseling IPGK Ipoh

1. Menghadiri semua Kursus anjuran oleh BPSK

2. Melaporkan perkhidmatan Psikologi & Kaunseling di dalam setiap Mesyuarat M3P, IPGK Ipoh

3. Menjalankan mesyuarat Unit setiap bulan dengan jayanya.

4

Menyediakan pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada warga IPGK Ipoh

1. Menjalankan ujian kesihatan mental kepada pelajar dan warga IPGK Ipoh yang dirujuk.

2. Menyediakan laporan kaunseling yang lengkap dan beretika.

1. Dapat melaporkan setiap kes yang diperlukan dengan berkesan dan beretika.

5

Melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling berteraskan etika dan menepati peruntukan perundangan (Akta 580)

1. Menjalankan kajian keperluan terhadap staf akademik, sokongan dan pelajar.

1. Dapat melaksanakan kajian keperluan setiap tahun.

 

 

Rancangan Tahunan 2016
Unit Psikologi dan Kaunseling IPGK Ipoh

 

 

Tarikh

Program/Aktiviti yang dijalankan

19 dan 20 JANUARI 2016

KURSUS KAWALAN EMOSI DAN  PRESTASI KERJA

28 JANUARI 2016

BENGKEL INVENTORI  MINAT  KERJAYA (SDS)

16 dan 17 FEBRUARI 2016

KERJA BERPASUKAN

23 dan 24 FEBRUARI 2016

KURSUS ASAS PEMBIMBING RAKAN SISWA (PRS)

08 dan 09 MAC 2016

KURSUS PENGURUSAN STRESS

24 MEI 2016

PROGRAM PEMBIMBING RAKAN SEKERJA (AKRAB) Tahap 1

12 JULAI 2016

KURSUS KELUARGA BAHAGIA

23 dan 24 OGOS 2016

KURSUS LANJUTAN PEMBIMBING RAKAN SISWA (PRS)

20 SEPTEMBER 2016

PROGRAM  KLINIK PSIKOLOGI DAN KAUNSELING & HARI  PSIKOLOGI

13 OKTOBER 2016

PROGRAM PEMBIMBING RAKAN SEKERJA (AKRAB) Tahap 2

19 NOVEMBER 2016

KURSUS KEPIMPINAN DAN KEPENGIKUTAN YANG BERKESAN

13 DISEMBER 2016

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME “AMALAN 5S @ EKSA”