Perhatian semua pelajar PISMP Semester 2. Anda diwajibkan untuk menjawab soal selidik berkenaan pengukuran kemahiran insaniah pelajar IPG pada atau sebelum 25 April 2016. Kerjasama semua pihak amat dihargai.

Klik:Pengukuran Kemahiran Insaniah Pelajar IPG