Text Box: MATLAMAT
Text Box: PENYELIDIKAN&INOVASI
Text Box: Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru 
Peringkat Kebangsaan Tahun 2009
 
Text Box: PENYELIDIKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN GURU: 
KE ARAH MEMPERKASAKAN PROFESIONALISME PERGURUAN
 
 
 

Text Box: Seminar Penyelidikan Pendidikan merupakan satu usaha membudayakan aktiviti penyelidikan di kalangan pensyarah dan warga institut perguruan. Ini adalah bertepatan dengan hasrat Bahagian Pendidikan Guru untuk mempertingkatkan nilai profesionalisme dan kompetensi golongan pendidik.

Text Box: Pendidikan dan inovasi merupakan sebahagian daripada budaya IPG. Pensyarah adalah digalakkan untuk menghasilkan penyelidikan, membuat rujukan ilmiah, dan berkarya. Melalui aktiviti ini akan tercetuslah ciptaan-ciptaan baru dalam pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan guru.

Text Box: Melalui seminar ini diharapkah dapat memberi peluang kepada pensyarah berkongsi pendapat tentang hasil dapatan penyelidikan dan inovasi mereka, seterusnya mengembangkan pengetahuan berkaitan amalan pendidikan kepada rakan pensyarah, pelatih dan guru-guru sekolah.
 
 

EDISI KHAS SEMPENA SEMINAR PERINGKAT KEBANGSAANText Box: Seminar ini menyediakan wadah kepada pendidik-pendidik dan penyelidik-penyelidik di Malaysia untuk membentangkan hasil penyelidikan dan inovasi yang telah dihasilkan dan berkongsi idea bagi meningkatkan profesionalisme keguruan.          
Text Box: Secara umum, seminar ini bertujuan untuk:
 Membudayakan amalan penyelidikan dalam menjana inovasi pedagogi;
 Meningkatkan profesionalisme para pendidik dengan memberi peluang untuk berkongsi idea dan pengalaman di kalangan para penyelidik;
 Menghasilkan dapatan dan inovasi baru ke arah meningkatkan profesionalisme pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah;
 Menambahkan dan memperkukuhkan keprihatinan warga pendidik untuk memanfaatkanmbudaya seterusnya memperkasa amalan penyelidikan dalam amalan kerja para pendidik.

Text Box: Pengarah IPG Kampus Ipoh 
Tuan Hj. Abd. Kadir b. Basiran
 
Timbalan Pengarah IPG Kampus Ipoh 
Tn Hj Mohd Isa b. Khalid
 
Dr Rosli b. Sahat
Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan
 
Dr Choong Lean Keow
Ketua Unit Perancangan JPIPK
 
Dr Shaharuddin b Shaari 
Ketua Unit  Penilaian JPIPK
 
GRAFIK & PENATARAN
Saiful Bahari Aliyas
Dr Hj Badrul Hisham b. Alang Osman 
 

OBJEKTIF SEMINARJK PENERBITAN Hotel Heritage Ipoh10-12  NOVEMBER 2OO9Text Box: EDISI KHAS 2009
Jabatan Penyelidikan & Inovasi
IPG KAMPUS IPOH
IPGKAMPUS IPOH